Vilka rättigheter har jag att tala samiska?

Samer är en av de nationella minoriteterna i Sverige, och har därför rätt att använda sitt språk i kontakten med myndigheter. Det innebär att du som same kan skriva på ditt eget språk när du har kontakt med exempelvis Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen.

Men vilka andra rättigheter har man som en del av de nationella minoriteterna? Här kommer vi att prata om några av dessa så att du känner till dina rättigheter som medborgare!

Samiska språket i skolan

Visste du att du kan begära att dina barn ska få lära sig samiska i skolan? Så länge ni pratar språket hemma ska ni kunna få hemspråksundervisning. Detta beror på att de samiska språken har fått status som nationellt minoritetsspråk.

Samiska språket i vården & äldreomsorgen

Vården ska verka för att främja minoritetsspråken, detta innebär att du kan efterfråga att få hjälp på ditt språk. Men det betyder också att det kan vara en merit att tala dessa språk när du söker jobb inom vården! Detta gäller speciellt i områden som är en del av ett förvaltningsområde. Delar av norra Sverige jobbar exempelvis extra för samiska språk.

Samiska rättigheter

Sametinget arbetar aktivt för att främja dessa rättigheter! Det sametinget arbetar med många områden, till exempel utbildning, kultur och språkliga rättigheter. Det finns såklart områden där samiska rättigheter inte lika starka, de senaste åren har de vart uppmärksammade demonstrationer mot gruvdrift i samiska områden. Men när de kommer till rätten att prata samiska finns det stöd från lagen som man som privatperson kan få hjälp av.

Hur vet jag vad jag kan begära?

Det enklaste som privat person är oftast att börja med att fråga. Fråga om du kan få hjälp på ditt språk, eller undervisning på ditt språk. Om du möter motstånd eller fördomar kan du kontakta diskrimineringsombudsmannen för att få vägledning.

Det är inte alltid lätt att vara en del av en minoritet, men med bättre koll på dina rättigheter kan du få möjlighet att utöva ditt språk och din kultur. Det finns styrka i att få prata sitt eget språk.

80 000-100 000

Samer i världen

20 000-40 000

Samer i Sverige