Så gör du bra skogsaffärer

Det finns alltid aktörer som är i behov av din skog. För att göra lönsamma virkesförsäljningar är det viktigt att hitta en bra samarbetspartner. Att välja en köpare som värnar om ett hållbart skogsbruk är betydelsefullt om du vill bidra till ett bättre klimat.

I Norrland har skogsindustrin en stor betydelse. Om du bor i Norrland och vill sälja din skog ska du gå in på vida.se/salja-skog/ för att läsa mer. Vida värdesätter bra skog och har hela tiden ett behov av timmer men även ett stort intresse för att kontraktera avverkning, leveransvirke och gallring. Du får alltid en personlig kontakt hos Vida och samarbetet är alltid flexibelt, affärsmässigt och enkelt. Du kan alltid boka ett kostnadsfritt möte med din lokala virkesinköpare. Att ta hjälp av proffs när du ska sälja skog är betydelsefullt om du vill få ut det mesta möjliga av din skog. Tänk på att när du ska avverka behöver du skicka in en anmälan till Skogsstyrelsen. I anmälan behöver du ange hur du har tänkt att återbeskoga ditt område som du avverkar.

“Du måste skicka in din anmälan senast sex veckor innan du påbörjar avverkningen.” Läs mer här

Ta hjälp för att hitta rätt köpare

Det är många företag och stora aktörer som är intresserad av att köpa skog och priserna har stigit i bland annat Jämtland. Det kan vara allt från skogsägarföreningar, sågverk och skogsbolag som vill köpa skog. Sedan finns det dem som är intresserade av mark med skog för privat bruk.