Vi finns…


Denna hemsida tillkom på grund av ilska. En ilska som rann över av ett uttalande som fälldes under en internationell gruvkonferens i Stockholm. Där redogjorde representanter för Beowulf Mining (Jokkmokk Iron Mines AB) för sina planer med brytning av järnmalm i ett cirka 4,5×5 kilometer stort dagbrott vid Gállokjávrre (kallat Kallak) fem mil väster om Jokkmokk.

På en fråga om vad lokalbefolkningen tycker om gruvplanerna visar styrelseordföranden Clive Sinclair-Poulton upp en bild av  
ett kalhygge och utbrister: ”What local people?”.

Sinclair-Poultons arrogans gjorde att motståndet mot det engelska bolaget fick ordentlig fart. Många jokkmokkare känner sig osynliggjorda och illa behandlade. Bildspelet som löper över hemsidan visar människor som på ett eller annat sätt drabbas av en järnmalmsgruva i området kring Björkholmen och Randijaur. Porträtten visar det gruvmotstånd som finns och att många människor faktiskt skyr tanken på en gruva. Mängder av djur, växter och hela naturen vid Gállokjávrre kommer att förintas om exploateringen blir av. För all framtid.

Undersökningstillstånd utfärdat till Jokkmokk Iron Mines AB

Och det är bara början. När infrastrukturen väl är uppbyggd till första gruvan kommer också en rad koppargruvor i närheten att också exploateras. Den 4 maj 2012 fick Jokkmokk Iron Mines AB undersökningstillstånd att provborra efter koppar norr om Kallak, på en av sina sin jättelika inmutningar: Nautijaur 1. Gruvdrift ger mängder av negativa effekter. Bland annat läckage av gifter till sjöar och vattendrag, ständigt nedfall av damm, konstant buller och höjda utsläpp genom kraftigt ökad trafik. För lokalbefolkningen innebär ingreppen också att renbetesmarker, jaktmarker och fiskevatten går förlorade.

Gruvorna påverkar också världsarvet Laponia – ett område som Unesco ansett har stort värde för hela världen och för kommande generationer, som fick sin status tack vare den levande samiska kulturen.

Politiker och tjänstemän är helt fartblinda för gruvlobbyns alla löften som de hoppas frälser kommuner och län. Gruvor ger jobb, sägs det. Sanningen är den att kommande gruvexploatör bara anlitar sina egna väl inarbetade underentreprenörer, som i sin tur anställer sina väl intrimmade arbetare. De är den nya tidens barackboende rallare som betalar skatt i sina hemkommuner. Eller hemländer.

#donate-graph-base { top: 30px; height: 15px; z-index: 1; position: absolute; width: 100%; background-color: #041b29; -webkit-box-shadow: 1px 1px 2px #000; -moz-box-shadow: 1px 1px 2px #000; box-shadow: 1px 1px 2px #000; } #donate-graph-highlight { top: 30px; height: 15px; z-index: 2; position: absolute; background-color: #2d4452; border-right: 1px solid #5e89a2; }