Jokkmokk Iron Mines AB anmäls för misstänkt miljöbrott

Nätverket Inga gruvor i Jokkmokk har till Länsstyrelsen i Norrbottens län anmält Beouwulf Minings dotterbolag Jokkmokk Iron Mines AB för misstänkt miljöbrott i samband med deras just nu omfattande provborrningar på sin inmutning Kallak nr. 1 mellan Björkholmen och Randijaur i Jokkmokks kommun.

Utsikt från malmfyndigheten mot Björkholmen och Lilla Lule älv

Under maj och juni 2012 har exploatörens arbete fotodokumenterats. En rad överträdelser mot Länsstyrelsen upprättade dispens från terrängkörningsförbudet (D.nr. 523-9293-11) har konstaterats, bland annat beslutets punkter 2, 3, 4, 6 och 7.

Här kan du ta del av Länsstyrelsen i Norrbottens beslut om dispens från terrängkörningsförbudet

Som tillsynsmyndighet måste Länsstyrelsen omedelbart stoppa undersökningsarbetena och skyndsamt genomföra en egen granskning om Jokkmokk Iron Mines AB gjort sig skyldiga till miljöbrott. Det är tredje gången gillt som denna exploatör struntar i gällande bestämmelser.

Spår av fyrhjuling på myrmark den 27 maj 2012

 

Spår av fyrhjuling på myrmark vid Gállokjávrre den 27 maj 2012

 

Spår av fyrhjuling på myrmark den 26 juni 2012

 

Spår av fyrhjuling på fuktig mark den 26 juni 2012

 

Spår av fyrhjuling på fuktig mark den 26 juni 2012

 

Spår av fyrhjuling på hård mark den 26 juni 2012

 

Spår efter skördare i naturskog den 26 juni 2012

 

Spår efter skördare i naturskog den 26 juni 2012

 

#donate-graph-base { top: 30px; height: 15px; z-index: 1; position: absolute; width: 100%; background-color: #041b29; -webkit-box-shadow: 1px 1px 2px #000; -moz-box-shadow: 1px 1px 2px #000; box-shadow: 1px 1px 2px #000; } #donate-graph-highlight { top: 30px; height: 15px; z-index: 2; position: absolute; background-color: #2d4452; border-right: 1px solid #5e89a2; }