Are you a local?

Den här hemsidan är ett sätt att förmedla hur många ur den drabbade lokalbefolkningen, såsom renskötare, markägare, jägare, fiskare och andra, upplever gruvbolagens framfart. Är du också en local people och som skyr tanken mot den miljö- och kulturförstörelse som gruvexploateringarna innebär.

Bli en del av en ökande folkrörelse genom att mejla oss din porträttbild som vi får publicera här. Din bild bör vara i svartvitt format och hålla dimensionen 960 x 488 pixel.

Din bild skickar du till e-post: info@whatlocalpeople.se